Rozpájacie a istiace skrine pre vonkajšie vedenie (VRIS)

Káblové rozvodné skrine plastové - Polyester Skrine rozpojovacie istiace pre vonkajšie vedenia - VRIS


Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: Do 690 V
Menovitý prúd: Do 250 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Skratová odolnosť: 20 kA
Stupeň krytia: IP 44/IP2x s použitím krytov KNP 1,2 a
KKK 1
Prívodné vedenie: Do 120 mm2 , resp. do 240 mm2
Pripojovacie svorky L1, L2, L3: pripojenie prívodu zhora
Pripojovacie svorky L1`, L2`, L3`: pripojenie prívodu zdola
Materiál skrine: Tvrdený polyester, RAL 7035
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Energ. uzáver podľa STN 35 9754 príl. 1
Stredná prípojnica: EAl pás 32 x 5
Ochranná prípojnica: svorník M 8
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím:
Samočinným odpojením od zdroja