Technicko-obchodná podpora

HOTLINE TECHNICKÁ PODPORA

 

20_kuchta.jpg

Marek Kuchta
0917 651 916

catlos.jpg

Marcel Čatloš
0915 926 493

 

Ak žiadate návštevu pracovníka HASMA, s.r.o. s poskytnutím
technickej, prípadne obchodnej podpory formou:

 oboznámenia s výrobným programom spoločnosti;
 vysvetlenia spôsobov aplikovania a typovania produktov spoločnosti;
 oboznámenia s technickými novinkami;
 oboznámenia s cenovými reláciami a obchodnými podmienkami;
 technickej podpory v otázkach týkajúcich sa technickej normalizácie v oblasti
   elektrických prístrojov, rozvádzačov a ochrany pred zásahom elektrickým prúdom;
 vysvetlenia používania programu „KONŠTRUKTÉR ROZVÁDZAČOV“;
 či asistenciou pri typovaní skríň na konkrétny projektVyplňte a odošlite nasledujúci formulár:

* V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov.