O firme

1467977004_Slovakia-Flag.png 1467975765_United Kingdom(Great Britain).png

P5270213.jpg
HASMA, s.r.o.
IČO: 31 684 211
IČ DPH: SK 2020502077

Založenie spoločnosti: 1994

Sídlo spoločnosti:
V priemyselnej zóne mesta Krompachy

 

Výrobný program

V plastovom zhotovení

Elektromerové rozvádzače

- na priame, polopriame a nepriame meranie
- špeciálne (skupinové meranie, staveniskové rozvádzače, stupačkové rozvádzače)

Rozvádzače verejného osvetlenia

Hlavné domové skrine do 100A - HDS - SPP 0 až SPP 2 - pre jedného a dvoch odberateľov
Prípojkové skrine do 400 A - SPP 5 až SPP 11 - pre jedného až štyroch odberateľov
Rozpájacie a istiace skrine - SR 1 až SR 10 podľa štandardov príslušných rozvodných závodov
Rozpájacie a istiace skrine pre vonkajšie vedenia - VRIS
Zásuvkové skrine

Kompenzačné rozvádzače

Transformátorové rozvádzače
Plastové plomby
HYDRA – skrine s vyšším stupňom ochrany – IP65, IP66

HUP – plynomerové skrine

V oceľovo-plechovom zhotovení

Transformátorové rozvádzače stožiarové, do trafostaníc – panelové, skriňové
Elektromerové rozvádzače - skupinové merania
Priemyselné rozvádzače
Hlavné rozvádzače (HR, ANG)
Rozvádzače vlastnej spotreby
Kompenzačné rozvádzače
Rozpájacie a istiace skrine v zosilnenom zhotovení
Oceľovo-plechové skrine prázdne

Istiace prvky do káblových rozvodných skríň CDC - nožové poistkové spodky PSH - veľ. 00 - 160 A, veľ. 1- 250 A, veľ. 2 - 400 A

Výrobný program 1.JPG VP 2.JPG VP 3.JPG
VP 4.JPG VP 5.JPG VP 6.JPG
VP 7.JPG vp8.jpg vp9.jpg
 
Ciele a stratégia.jpg
Ciele a stratégia: 

Cieľom spoločnosti HASMA, s. r.o. Krompachy je výroba kompletného sortimentu výrobkov v oblasti nízkonapäťových rozvádzačov pre rozvodné energetické siete na kvalitatívnej úrovni zodpovedajúcej európskemu štandardu a spokojnosť všetkých používateľov našich výrobkov.
Široký sortiment techh.....JPG
Široký rozsah technických riešení: 

Katalóg nemôže obsahovať všetky zhotovenia káblových distribučných skríň, ale HASMA je vďaka modularite skríň a skúsenému technickému personálu schopná vyrobiť akýkoľvek rozvádzač s výstrojou vyžadovanou zákazníkom na základe dodanej schémy a ďalšej bližšej špecifikácie.

Konatelia spoločnosti

17_mikulova.jpg

Andrej Mikula,
konateľ spoločnosti

Konateľka.JPG

Ing. Anna Mikulová,
konateľka spoločnosti