Cenníky

Obchodné podmienky a cenníkyCenník je platný pre aktuálny kalendárny rok.

Tovar spoločnosti HASMA, s.r.o. sa vyrába zákazkovým spôsobom a dodacia doba je 7 až 10 kalendárnych dní pri zaslaní objednávky priamo do spoločnosti.

Tovar si môžete objednať aj cez obchodných partnerov – veľkoodberateľov, na ktorých kontakt nájdete v sekcii "Pre koncových používateľov – Predajcovia" (zoznam nie je úplný a spoločnosť rozširuje partnerské zväzky). V takomto prípade je potrebné sa riadiť cenovou ponukou príslušného veľkopredajcu.

Dodaniu tovaru musí predchádzať písomná objednávka zaslaná poštou, faxom, e-mailom alebo doručená osobne.

Ceny uvádzané v cenníkoch sú cenami základnými a bez DPH.

Zákazníci sú klasifikovaní do kategórií na základe ktorých si môžu uplatniť zľavu z tohto základného ponukového cenníka.

Aktualizované cenníky sa pripravujú.