Prípojkové skrine do 100 A (SPP 0 až SPP 2)

Hlavné domové skrine plastové HDS - Polyester Skrine prípojkové istiace do 100 A pre jedného a dvoch odberateľovTechnické parametre:
Menovité pracovné napätie: Do 690 V
Menovitý prúd: Do 100 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Skratová odolnosť: 15 kA
Stupeň krytia: IP 44
Prívodné vedenie: Do 35 mm2 Cu, Al
Materiál skrine: Polykarbonát
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Energ. uzáver podľa STN 35 9754 príloha 1,
alebo skrutka
Uhol otvorenia dverí: 180 °
Rozmery skrine ( mm): 300 x 285 x 114 (š x v x h)
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím:
Samočinným odpojením od zdroja