ZSEPriame merania
Jednotarifné


Dvojtarifné


Polopriame a nepriame merania

ER s istením poistkami

TrojfázovéJednotarifné

Dvojtarifné

ER so zásuvkami

TrojfázovéJednotarifné

Dvojtarifné


Oceľovoplechové ER


H-1. Elektromerový rozvádzač RE 1.0 Pre priame dvojtarifové, trojfázové meranie, oblasť ZSE


 
Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: 230 / 400 V, TN-C-S
Menovitý prúd: Do 63 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie: Do 25 mm2
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Rozvádzačový zámok 6 x 6
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím: Samočinným odpojením od zdroja

H-1.1. Elektromerový rozvádzač RE 1.0, 2x Pre priame dvojtarifové, trojfázové meranie, pre Dva elektromery, oblasť ZSE


Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: 230 / 400 V, TN-C-S
Menovitý prúd: Do 63 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie: Do 25 mm2
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Rozvádzačový zámok štvorhran 6 x 6
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím: Samočinným odpojením od zdroja

H-1.2. Elektromerový rozvádzač RE 1.0 Priame dvojtarifové, trojfázové meranie, skupinové meranie, oblasť ZSE,


 
Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: 230 / 400 V, TN-C-S
Menovitý prúd: Do 63 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie: Do 25 mm2
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Rozvádzačový zámok štvorhran 6 x 6
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím: Samočinným odpojením od zdroja

H-1.3. Elektromerový rozvádzač s istením RE 1.0/SPP2 Pre priame dvojtarifové, trojfázové meranie, oblasť ZSE


 
Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: ER:230 / 400 V, TN-C-S
SP:do 690V
Menovitý prúd: ER do 63 A, SP do 160A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: ER:IP 44 / IP 20,
SP IP44, resp. IP44 / IP2x
Prívodné / vývodové vedenie: Do 50 mm2 / 25 mm2
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: ER:Rozvádzačový zámok 6 x 6
SP:Energ. uzáver STN 35 9754 príl. 1
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím: Samočinným odpojením od zdroja

H-1.4. Elektromerový rozvádzač so zásuvkami RE 1.0/SZ Pre priame dvojtarifové, trojfázové meranie, oblasť ZSE


 
Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: 230 / 400 V, TN-C-S
Menovitý prúd: Do 63 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie: Do 25 mm2
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Rozvádzačový zámok 6 x 6
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím: Samočinným odpojením od zdroja

H-4. Elektromerový rozvádzač RE 2.0 Pre priame jednotarifové, trojfázové meranie, skupinové meranie, oblasť ZSE, SSE, VSE


Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: 230 / 400 V, TN-C-S
Menovitý prúd: Do 63 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie: Do 25 mm2
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Rozvádzačový zámok štvorhran 6 x 6
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím: Samočinným odpojením od zdroja

H-4.1. Elektromerový rozvádzač RE 2.0, 2 x Priame jednotarifové, trojfázové meranie, pre Dva elektromery, oblasť ZSE, SSE, VSE


Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: 230 / 400 V, TN-C-S
Menovitý prúd: Do 63 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie: Do 25 mm2
Prierezy silových vodičov rozvádzača: CY 6 pre In do 32 A
CY10 pre In od 35 A do 63 A
Skratová odolnosť: 10 kA
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Rozvádzačový zámok štvorhran 6 x 6
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím: Samočinným odpojením od zdroja

H-4.2. Elektromerový rozvádzač RE 2.0 Pre priame jednotarifové, trojfázové meranie, skupinové meranie, oblasť ZSE, SSE, VSE


 
Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: 230 / 400 V, TN-C-S
Menovitý prúd: Do 63 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie: Do 50 mm2
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Rozvádzačový zámok štvorhran 6 x 6
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím: Samočinným odpojením od zdroja

H-4.3. Elektromerový rozvádzač s istením RE 2.0/SPP2 Pre priame jednotarifové, trojfázové meranie, oblasť ZSE, SSE, VSE


Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: ER:230 / 400 V, TN-C-S
SP:do 690V
Menovitý prúd: ER do 63 A, SP do 160A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: ER:IP 44 / IP 20,
SP IP44, resp. IP44 / IP2x
Prívodné / vývodové vedenie: Do 50 mm2 / 25 mm2
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: ER:Rozvádzačový zámok 6 x 6
SP:Energ. uzáver STN 35 9754 príl. 1
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím: Samočinným odpojením od zdroja

H-4.4. Elektromerový rozvádzač so zásuvkami RE 2.0/SZ Pre priame jednotarifové, trojfázové meranie, oblasť ZSE, SSE, VSE


Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: 230 / 400 V, TN-C-S
Menovitý prúd: Do 63 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie: Do 25 mm2
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Rozvádzačový zámok 6 x 6
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím: Samočinným odpojením od zdroja