SkupinovéPriame merania
Jednotarifné


Dvojtarifné


Polopriame a nepriame merania

ER s istením poistkami

TrojfázovéJednotarifné

Dvojtarifné

ER so zásuvkami

TrojfázovéJednotarifné

Dvojtarifné


Oceľovoplechové ER


HR-1. Elektromerový rozvádzač RE 2.1 Pre priame jednotarifové, jednofázové meranie pre 5 elektromerov, resp. kombináciu s trojfázovým meraním


 
Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: 230 / 400 V, TN-C-S
Menovitý prúd: Do 160 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie: Do 70 mm2
Vývodné vedenie: Do 25 mm2
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Energetický zámok STN 359754 príl.1 doplnený o oko na visiaci zámok
Ochrana pred úrazom el. prúdom:
- v normálnej prevádzke:
- pri poruche

izolovaním žívých častí krytmi
samočinným odpojením od napájania

HR-2. Elektromerový rozvádzač RE 2.1 Pre priame jednotarifové, jednofázové meranie pre 8 elektromerov, resp. kombináciu s trojfázovým meraním


 

Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: 230 / 400 V, TN-C-S
Menovitý prúd: Do 160 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie: Do 70 mm2
Vývodné vedenie: Do 25 mm2
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Energetický zámok STN 359754 príl.1 doplnený o oko na visiaci zámok
Ochrana pred úrazom el. prúdom:
- v normálnej prevádzke:
- pri poruche

izolovaním žívých častí krytmi
samočinným odpojením od napájania

Stiahnutie aktuálnej verzie Konštruktéra rozvádzačov

HR-3. Elektromerový rozvádzač RE 2.1 Pre priame jednotarifové, jednofázové meranie pre 13 elektromerov, resp. kombináciu s trojfázovým meraním


 

Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: 230 / 400 V, TN-C-S
Menovitý prúd: Do 160 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie: Do 70 mm2
Vývodné vedenie: Do 25 mm2
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Energetický zámok STN 359754 príl.1 doplnený o oko na visiaci zámok
Ochrana pred úrazom el. prúdom:
- v normálnej prevádzke:
- pri poruche

izolovaním žívých častí krytmi
samočinným odpojením od napájania

HR-4. Elektromerový rozvádzač RE 2.1 Pre priame jednotarifové, jednofázové meranie pre 20 elektromerov, resp. kombináciu s trojfázovým meraním


 

Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: 230 / 400 V, TN-C-S
Menovitý prúd: Do 160 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie: Do 70 mm2
Vývodné vedenie: Do 25 mm2
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Energetický zámok STN 359754 príl.1 doplnený o oko na visiaci zámok
Ochrana pred úrazom el. prúdom:
- v normálnej prevádzke:
- pri poruche

izolovaním žívých častí krytmi
samočinným odpojením od napájania