Európske fondy

HASMA, s.r.o. v súeasnosti realizuje projekty s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operaeného programu KonkurencieschopnosŸ a hospodársky rast:

Projekt „Podpora inovácií a technologického transferu v podniku HASMA, s.r.o.“ v rámci výzvy KaHR-111DM-1301:

grafika-1.jpg

Projekt "Účasť HASMA, s.r.o. na elektronických veœtrhoch a výstavách v rokoch 2010 a 2011" v rámci výzvy KaHR - 113DM - 0901: projekt bol úspešne ukončený.

cedula.jpg

ELEKTRO EXPO Veľrh elektrotechniky, elektroniky a energetiky 29.9. - 1.10.2010

ELOSYS 2010 16. ročník medzinárodného veľrhu elektrotechniky, elektroniky, energetiky a telekomunikácií 5. - 8. 10. 2010

AMPER 2011 19. medzinárodní veletrh elektrotechniky a elektroniky 29.3. - 1.4.2010