TrojfázovéPriame merania
Jednotarifné


Dvojtarifné


Polopriame a nepriame merania

ER s istením poistkami

TrojfázovéJednotarifné

Dvojtarifné

ER so zásuvkami

TrojfázovéJednotarifné

Dvojtarifné


Oceľovoplechové ER


H-7. Elektromerový rozvádzač RE N.x Pre nepriame (primárne) meranie


 
Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: 230 / 400 V
Menovitý prúd: 5 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie: Do 10 mm2
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Rozvádzačový zámok štvorhran 6 x 6
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím:
Samočinným odpojením od zdroja

H-8.1. Elektromerový rozvádzač RE P.V Pre polopriame a nepriame meranie


 
 
Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: 3x230 / 400 V
Menovitý prúd: do 400 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie: do 240 mm2, resp. 2x240mm2
Vývodné vedenie: do 240 mm2, resp. 2x240mm2
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Energetický zámok
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím:
Samočinným odpojením od zdroja

H-10. Elektromerový rozvádzač RE P.M Pre polopriame (sekundárne) meranie maloodberu


 
 
Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: 230 / 400 V
Menovitý prúd: 5 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie: Do 10 mm2
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Rozvádzačový zámok štvorhran 6 x 6
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím:
Samočinným odpojením od zdroja

H-10.1. Elektromerový rozvádzač RE P.M Pre polopriame (sekundárne) meranie maloodberu


 
Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: 3x230 / 400 V
Menovitý prúd: do 400 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie: do 240 mm2, resp. 2x240mm2
Vývodné vedenie: do 240 mm2, resp. 2x240mm2
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Energetický zámok
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím:
Samočinným odpojením od zdroja

H-8. Elektromerový rozvádzač RE P.V Pre polopriame (sekundárne) meranie veľkoodberu, oblasť VSE


Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: 230 / 400 V
Menovitý prúd: 5 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie: Do 10 mm2
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Rozvádzačový zámok štvorhran 6 x 6
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím:
Samočinným odpojením od zdroja

H-9. Elektromerový rozvádzač RE P.N Pre polopriame a nepriame meranie, oblasť SSE


Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: 230 / 400 V
Menovitý prúd: 5 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie: Do 10 mm2
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Rozvádzačový zámok štvorhran 6 x 6
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím:
Samočinným odpojením od zdroja

H-9.1. Elektromerový rozvádzač RE P.N Pre polopriame a nepriame meranie, oblasť SSETechnické parametre:
Menovité pracovné napätie: 3x230 / 400 V
Menovitý prúd: do 400 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie: do 240 mm2, resp. 2x240mm2
Vývodné vedenie: do 240 mm2, resp. 2x240mm2
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Energetický zámok
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím:
Samočinným odpojením od zdroja

H-11. Elektromerový rozvádzač RE P.E Pre polopriame zapojenie elektromerov s elektronickým ampérmetrom v prúdových okruhoch pre distribučné TR 22 / 0,4 kV, oblasť VSE


Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: 230 / 400 V
Menovitý prúd: 5 A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: IP 44 / IP 20
Prívodné vedenie: Do 10 mm2
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: Rozvádzačový zámok štvorhran 6 x 6
Ochrana neživých častí pred
nebezpečným dotykovým napätím:
Samočinným odpojením od zdroja