JednotarifnéPriame merania
Jednotarifné


Dvojtarifné


Polopriame a nepriame merania

ER s istením poistkami

TrojfázovéJednotarifné

Dvojtarifné

ER so zásuvkami

TrojfázovéJednotarifné

Dvojtarifné


Oceľovoplechové ER


H-4.3. Elektromerový rozvádzač s istením RE 2.0/SPP2 Pre priame jednotarifové, trojfázové meranie, oblasť ZSE, SSE, VSE


Technické parametre:
Menovité pracovné napätie: ER:230 / 400 V, TN-C-S
SP:do 690V
Menovitý prúd: ER do 63 A, SP do 160A
Menovitá frekvencia: 50 Hz
Stupeň krytia: ER:IP 44 / IP 20,
SP IP44, resp. IP44 / IP2x
Prívodné / vývodové vedenie: Do 50 mm2 / 25 mm2
Materiál skrine: Tvrdený polyester
Odolnosť proti horeniu: Kategória B
Uzatváranie dverí: ER:Rozvádzačový zámok 6 x 6
SP:Energ. uzáver STN 35 9754 príl. 1
Ochrana neživých častí pred nebezpečným dotykovým napätím: Samočinným odpojením od zdroja