Aktuality

ELEKTROMEROVÉ ROZVÁDZAČE S RIADENÝM ODBEROM ELEKTRICKEJ ENERGIE

20160713114328_integrovanyzberudajov-smartims-popis-2.jpg

Spoločnosti HASMA, s.r.o. a TRANSTECH, a.s. pripravili ponuku elektromerových rozvádzačov so skupinovým meraním s riadeným odberom elektrickej energie na základe predplateného paušálu. Použitie systému je výhodné pre skupiny odberateľov, u ktorých nie je garantovaná mesačná tarifná platba poskytovateľovi energie alebo pri príležitostných odberoch, pri ktorých sa vyžaduje občasné alebo obmedzené odoberanie energie. Technicky systém funguje v súlade s nasledujúcim katalógovým listom.

Integrovaný zber údajov-smart IMS-POPIS.pdf