Výkresy v DWG formáte

Výkresy v dwg formáte

H_Elektromerove rozvadzace

Priame trojfázové dvojtarifné merania podľa štandardu ZSE (P0)

 H-1.dwg - jedno meranie v skrini
 H-1.1.dwg - dve merania v jednej skrini
 H-1.2.dwg - skupinové merania
 H-1.3.dwg - kombinácia s poistkovou skriňou SPP2
 H-1.4.dwg - kombinácia so zásuvkami

Priame trojfázové dvojtarifné merania podľa štandardu SSE (P1)

 H-2.dwg - jedno meranie v skrini
 H-2.1.dwg - dve merania v jednej skrini
 H-2.2.dwg - skupinové merania
 H-2.3.dwg - kombinácia s poistkovou skriňou SPP2
 H-2.4.dwg - kombinácia so zásuvkami

Priame trojfázové dvojtarifné merania podľa štandardu VSE (P2)

 H-3.dwg - jedno meranie v skrini
 H-3.1.dwg - dve merania v jednej skrini
 H-3.2.dwg - skupinové merania
 H-3.3.dwg - kombinácia s poistkovou skriňou SPP2
 H-3.4.dwg - kombinácia so zásuvkami

Priame trojfázové jednotarifné merania podľa štandardu ZSE, SSE a VSE (P0)

 H-4.dwg - jedno meranie v skrini
 H-4.1.dwg - dve merania v jednej skrini
 H-4.2.dwg - skupinové merania
 H-4.3.dwg - kombinácia s poistkovou skriňou SPP2
 H-4.4.dwg - kombinácia so zásuvkami

Polopriame merania

 ER_P.dwg - skrine USM
 ER_P.M.dwg - dvojtarifné
 ER_P.N.dwg - jednotarifné
 ER_P.V.dwg - veľkoodber

Priame jednofázové merania podľa štandardu ZSE, SSE a VSE

 H-5.dwg - dvojtarifný
 H-6.dwg - jednotarifný
 H-6.1.dwg - dve merania v skrini
 H-6.2.dwg - skupinové merania
 HR-1.dwg - skupinové merania
 HR-2.dwg - skupinové merania
 HR-3.dwg - skupinové merania
 HR-4.dwg - skupinové merania

 

Rozvádzač verejného osvetlenia

 RVO.dwg

Prázdne skrine

 DIN.dwg
 Sirka1060.dwg
 Sirka400.dwg
 Sirka530.dwg
 Sirka660.dwg
 Sirka800.dwg


AD_Pripojkove skrine do 400 A

 SPP10.dwg
 SPP11.dwg
 SPP5.dwg
 SPP6.dwg
 SPP7.dwg
 SPP8.dwg

C_Hlavne domove skrine do 100

 SPP0.dwg
 SPP1.dwg
 SPP2.dwg

G_Rozpájacie a istiace skrine SR

 SR_Schemy.dwg
 SR_Vzor.dwg

F_Vonkajšie rozpájacie a istiace skrine
VRIS (montáž na stĺp)

 VRIS1.dwg
 VRIS2.dwg